porno izle

PICTURE / Budapest-Ostfold

Életet lehelni a városba – Magyar és norvég művészek akciói a PICTURE projekt keretében!

két napos, nyilvános művészeti esemény 2017. április 21-én és 22-én. Az alkotók nem egyetlen nagy közös művészeti alkotást hoznak létre, hanem több különböző művészeti interakción és beavatkozáson dolgoznak párhuzamosan…

/// Scroll down for English ///

Egy több éve tartó nemzetközi együttműködés eredményeként, a PLACCC Fesztivál norvég partnerével, a Scenekunst Østfold-dal közösen 2017 elején új társadalmi-művészeti projekt indított, amelynek keretében hat magyar és öt norvég alkotó különböző művészeti beavatkozások révén keresi arra a választ, hogy egykori ipari területeket miképpen lehet rehabilitálni a művészet erejével. A mára funkciót vesztett, elnéptelenedett, rozsdásodó és üresen álló munkásszállóknak vagy gyárcsarnokoknak hogyan lehet új szerepet adni? Hogyan lehet őket ismét a helyi lakosok életének részévé tenni?

Az EEA által támogatott projekt fókuszában a művészeti interakciók lehetséges szerepének kutatása áll a poszt-indusztriális negyedek újradefiniálásában. Norvégiában van hagyománya és gyakorlata az ilyen vállalkozásoknak, Magyarországon viszont csak elvétve találunk hasonló módon újjáéledő ipari területeket. A harminc együtt töltött nap alatt éppen ezért a magyar alkotók rengeteget tanulhatnak norvég kollégáiktól, miközben a norvég művészek megismerkedhetnek a norvégtól igencsak eltérő, sajátos magyar történelemmel és mai gazdasági helyzettel.

A PICTURE projekt keretében a norvég és magyar résztvevők egy-egy februári szemináriumon vettek részt, amelynek keretében nemzetközi meghívott szakértők segítségével elméleti szempontból járták körül a városi művészeti rehabilitációk kérdéskörét, és megismerkedhettek a norvég és magyar egykori ipari helyszínekkel, amelyekkel kísérletezni is volt módjuk. Így inspirálódtak, és elkezdték megtervezni művészeti akcióikat is Csepelen, valamint a norvégiai Moss-ban és Fredrikstadban.

A munkafolyamatokból Norvégiában munkabemutató lesz, Budapesten pedig két napos, nyilvános művészeti esemény 2017. április 21-én és 22-én. Az alkotók nem egyetlen nagy közös művészeti alkotást hoznak létre, hanem több különböző művészeti interakción és beavatkozáson dolgoznak párhuzamosan. A kiválasztott területekben rejlő lehetőségeket hozzák napvilágra merész, kiszámíthatatlan kreativitásuk segítségével, inspirálják és segítik egymást – különböző ízlések és látásmódok találkoznak így, újra életet lehelve az elhagyatott városi terekbe!

A Jászay Tamás kritikus által szerkesztett projektblog elérhető ezen címen: pictureproject.eu

Jegyek online vásárolhatók a placcc.jegy.hu weboldalon

/// in English ///

Breathe new life into the city – Hungarian and Norwegian artists work together as a part of PICTURE project!

A new sociological-artistic project was founded at the beginning of 2017 as a result of long-term international cooperation between PLACCC and its Norwegian partner Scenekunst Østfold. As a part of this project six Hungarian and five Norwegian artists will be creating artistic interventions in cities in the two countries, searching for the answer to how post-industrial areas can be rehabilitated through the power of art. How can new roles be found these old, rusted out and empty workers’ homes, dormant factory halls? How can they be brought back into the everyday lives of local citizens?

Supported by the EEA, the main focus of PICTURE project is research done into how artistic interventions can help redefine post-industrial urban districts. Though there is a long tradition of such work being done in Norway, in Hungary it is still hard to find such revitalized industrial spaces. After spending thirty days working together Hungarian artists will get a chance to learn about such interventions from their Norwegian colleagues, while the Norwegian artists will get a chance to study a history and economic situation much different from their own in Hungary.

The Norwegian and Hungarian participants of the project took part in two seminars in February, with presenters from all over the world holding talks about the theory of urban artistic rehabilitation, with participants also getting a chance to study and experiment with various Norwegian and Hungarian post-industrial spaces. After finding material and inspiration for their work, they started planning their artistic intervention projects in Csepel, Hungary and in Moss and Fredikstad, Norway.

There will be a demonstration of their work method in Norway, and a two-day public artistic presentation in Budapest on April 21-22, 2017. The artists will not be creating a single artistic intervention, but rather will be working simultaneously on various different, smaller projects. Their goal will be to find and reveal possibilities inherent in their chosen urban spaces through their brave and unpredictable creativity, while inspiring and helping each other. Different artistic tastes and viewpoints will meet in PICTURE project, breathing new life into these abandoned urban spaces!

A project blog edited by critic Tamás Jászay can be found here: pictureproject.eu

You can purchase tickets online at placcc.jegy.hu

///

Támogató / Supported by

eeagrants-jpg