porno izle

Tandem

Making our Space – Taking our Space

A Placcc Fesztivál és a Cretice Scene (GB) kutatási és kulturális programja Csepelen

/// Scroll down for English ///

Az Artopolis Egyesület 2015. októbere óta vesz részt a több nemzetközi szervezet (MitOst, European Cultural Foundation, Robert Bosch Stiftung, Fondazione Cariplo, Stavros Niarchos Foundation) által szervezett Tandem Europe programban, amely lehetőséget nyújt arra, hogy két európai partnerszervezet közösen egy, a jelenlegi európai kulturális élet szempontjából releváns problémát járjon körül.

Az Artopolis partnere az anglilai Creative Scene, amelynek székhelye az Nyugat-Yorkshire-i Dewsbury-ben található, ám tevékenységét több környékbeli kisvárosban fejti ki. E településekben közös (ami ugyanakkor Csepellel is rokonítja azokat), hogy az 1970-es évek közepéig jelentős textiliparral dicsekedhettek, aminek az 1973-as olajválság vetett véget. A helyi ipar hanyatlása után üres, kihasználatlan ipari épületek, valamint identitásában megrendült helyi lakosság maradt.

A Creative Scene-nel elindított projektünk kiindulópontjává az a feltételezés vált, miszerint ha lehetőséget kínálunk arra, illetve támogatást nyújtunk ahhoz, hogy egy adott negyedben vagy városban olyan kulturális-művészeti események valósuljanak meg, amelyeket a helyi lakosok sajátjuknak éreznek, az segíthet abban, hogy általánosságban a lakókörnyezetükben zajló eseményeket sajátjuknak érezzék, és határozottabban részt kívánjanak venni az azt érintő döntésekben, folyamatokban. Ugyanakkor ha a kulturális események megmozgatják a helyi (és ami még fontosabb, a nem helyi) közönséget, a siker hozzájárulhat ahhoz, hogy egyrészt további kulturális események szülessenek, másrészt a helyiek nagyobb büszkeséggel tekintsenek saját lakóhelyükre – következésképpen a negyed vagy város külső megítélése is javuljon.

Célunk minél inkább olyan közreműködőket találni, akik nem a művészet területéről érkeznek, hanem pl. oktatásban, közösségfejlesztésben, zöld mozgalomban aktívak, illetve helyi vállalkozások mentén érdekeltek Csepel területi-társadalmi fejlesztésében (ezért is neveztük el angolul cross-sector co-commissioning-nek a tervezett folyamatot). E közös kurátori tevékenység biztosítja azt, hogy a partnerek egyeztetett elképzelései, egymást kiegészítő igényei mentén, a helyi környezetbe beágyazva, ugyanakkor a művészeti minőséget is megtartva valósítsunk meg kulturális projekteket. Továbbá fontosnak tartjuk, hogy a választott program köztéren vagy nem művészeti célú helyszínen valósuljon meg, egyfelől így megfosztjuk az eseményt esetleges elitista felhangjától, másfelől a művészet hagyományos helyszínein kívül születő művészet bemutatása eleve a Placcc alaptörekvése.

///

A joint research and cultural project by PLACCC Festival and Creative Scene (GB) in Csepel (Budapest, Hungary)

Placcc has been participating in the Tandem Europe program (organised by various international organisations such as MitOst, European Cultural Foundation, Robert Bosch Stiftung, Fondazione Cariplo, Stavros Niarchos Foundation), which makes us possible to join forces with another European partner to examine a cultural problem relevant to today’s Europe.
Our partner is Creative Scene from England, based in Dewsbury, West Yorkshire, but active in the small towns in the surrounding area. These towns are similar in that until the middle of the 1970s their economy was dependent on a strong textile industry, at least until the oil crisis in 1973 – Csepel has many things in common with them. After the collapse of the local industry there was nothing left behind except empty, unused industrial buildings, and a population with its identity shaken to the core.
The hypothesis of our project with Creative Scene is that if we support and facilitate cultural-artistic events in a district or city that local residents can feel as their own, that may aid them in feeling involved in other events unfolding in their neighbourhoods, and prompt them to participate in decision-making and other processes that affect their lives. At the same time, if these cultural events mobilize local (and more importantly, non-local) communities, their success may help create other cultural events, and also help locals be more proud of their neighbourhoods – thus the perception of the district or city will improve as well.
We are looking for contributors who are not artists themselves, rather civilians active in education, community development or green movements, or those who through local businesses have an interest in the social and economic development of Csepel – this is why we defined our project as one of cross sector co-commissioning. This joint curatorial work allows us to realize our cultural projects by combining the ideas of our partners, reconciling their different positions, embedding these in the local environment, while preserving the projects’ artistic quality. Our other aim is to have the projects be set in a public space or non-artistic venue – in this way we can avoid having elite cultural overtones, while showcasing art born outside of traditional spaces, which is an essential objective of Placcc.

logos-supporters_tandem