porno izle

Art & Nature

2021-ben elindítjuk a Placcc Fesztivál művészet és környezet kapcsolatára fókuszáló többéves programja – részben a 2008 óta megszervezett rendezvény keretében, részben a fesztiválkontextustól függetlenül.

Évek óta törekszünk arra, hogy átjárást találjon a művészeti alkotás és a környezetünk, elsősorban annak drasztikus változásainak tudományos-ismeretterjesztő megközelítése között. Hiszünk abban, hogy a tudomány gazdag inspirációt nyújthat a művészet számára, másfelől a művészet képes érzékenyíteni közönségét a nehezebben befogadható témák és kérdések iránt. E törekvésen belül is kiemelt figyelmet fordítunk a klímaváltozás, környezettudatosság, környezetvédelem problémáira, és egyre erősebb kapcsolatot igyekszünk kiépíteni az e területen működő intézményekkel és szervezetekkel.

A művészet hagyományos helyszínein – színháztermeken és galériákon – kívül születő alkotást kívánjuk ösztönözni és koncentrált formában bemutatni, ugyanakkor az a tapasztalatunk, hogy a tradicionális kereteket elhagyó művészek gyakran nyitottabbak és érzékenyebbek a társadalmi-környezeti kérdésekre is. Másfelől viszont a köztéren megvalósuló és rendszerint formabontó programjainkkal szélesebb közönséget érünk el – nem ritkán olyanokat is, akik nem tartoznak a rendszeres kultúrafogyasztók közé. 
A természet és ember viszonyára reflektáló, a környezettudatos gondolkodást alkotói elvvé emelő művészeti projektek támogatása és bemutatása mellett célunk, hogy rendszeresen szervezzünk olyan magas színvonalú szakmai találkozókat, ahol művészet, környezet, természet és tudomány határait átlépő és feszegető beszélgetésre nyújtsunk lehetőséget a különböző területek képviselői és közönségünk számára.  

2021-ben startoló és hosszútávúra tervezett Art & Nature programunk első 4 évében Bubla Éva vizuális művészeti háttérrel rendelkező művész-aktivistával dolgozunk együtt, aki mind kurátorként, mind alkotóként közreműködik a projektben. Bubla Éva nagy tapasztalattal rendelkezik a művészet és tudományos megközelítés kreatív összekapcsolása terén, saját alkotói munkássága mellett pl. ő indította 2018-ban az ÉrTEM Művésztelep és Szimpóziumot.

A program első évében egy performatív szimpózium megrendezésére vállalkozunk, amelyet hagyományteremtőnek számunk, és évente – a Placcc Fesztivál keretében – tervezzük megszervezni.
A performatív szimpózium alatt egy olyan szakmai találkozót értünk, ahol a meghívott szakemberek és művészek közötti beszélgetés nem egy konferenciateremben, hanem a városban zajlik, továbbá tematikusan összekapcsolódik releváns köztéri művészeti alkotások megtekintésével – így a műélvezet és a szakmai beszélgetés valójában egy egységet alkot és egymást erősíti. 
Hosszútávú programunk első évében Sensing the city címen kívánjuk megrendezni performatív szimpóziumunkat. Célja a művészet és tudomány összekapcsolása mentén olyan komplex környezeti kompetenciák kialakítása, amelyek képessé teszik a látogatókat és résztvevőket a sokrétű folyamatok megismerésére és megértésére, ezáltal egy aktív, felelős életvitel kialakítására, a környezet minőségét előnyösen érintő döntéshozatalra.

Kurátori koncepció

Az elmúlt év történései gyökeresen megváltoztatták mindennapi életünket, a környezetünkhöz és embertársainkhoz, a városhoz való viszonyunkat. Egyre erősödik a bizalmatlan távolságtartás és az elidegenedés jelensége, a környezettel való egészséges viszony kialakítása azonban a pandémiától függetlenül, korunk sürgető társadalmi és ökológiai kihívásainak fényében is szükséges. Hogyan járulhat hozzá a művészeti gyakorlat e folyamatok előmozdításához, egy tudatos, felelős életvitel kialakításához?
A performatív szimpózium keretében résztvevő művészek olyan kísérleti, köztéri mikro-intervenciókat hoznak létre, amelyek segítik a városi térhez és ökoszisztémához való (újra)kapcsolódást, olyan hívószavakra és alapelvekre építve, mint az érzékszervi tapasztalás, környezettudatosság, interaktivitás, városi identitás, közös(ségi) térhasználat.
E mikro-intervenciók adják egyfelől apropóját, másfelől keretét a tematikusan releváns beszélgetéseknek, amelyeken meghívott szakemberek és a művészek több szempontból világíthatnak rá adott témákra és kérdésekre. Az események rendhagyó, gyakran köztéri helyszíneinek köszönhetően e programok könnyebben elérhetővé válnak egy szélesebb közönség számára is.
(Bubla Éva)

A program megvalósítása    

Performatív szimpóziumunk ily módon két pillérre támaszkodik: egyfelől a művészek intervenciók megvalósítására, másfelől pedig a szakmai beszélgetés megszervezésére.

A művészeti programban való részvétel meghívásos és nyílt pályázati felhívás útján érhető el, a tervek szerint 4-5 alkotót vagy alkotócsoportot választunk ki a jelentkezők közül. A pályázati felhívás médiumbeli megkötések nélkül minden művészeti terület számára nyitott (képzőművészet, színház, tánc, zene, irodalom, építészet, stb.), így készülhet köztéri installáció, performansz, happening, vetítés, workshop-sorozat, stb. 

A munkák koncepciójukban kapcsolódnak a lokális adottságokhoz, elsősorban helyi anyagokat használnak, lebomló és / vagy újrahasznosítható anyagokkal dolgoznak, de egyúttal globális kontextusba is helyezik témájukat, hiszen egy fenntartható, természetközpontú szemléletre és életmódra ösztönöznek.

A Placcc Fesztivál ideje alatt a látogatók önállóan is megtekinthetik az alkotásokat, ugyanakkor 3 szervezett sétát is indítunk, amelyek több intervenció helyszínét is végigjárják, továbbá a kapcsolódó tudományágban kiemelkedő szakmai kvalitással rendelkező kutatókkal, tudományos szakemberekkel való beszélgetéssel kapcsolódnak össze. 

Mivel fontosnak tartjuk, hogy a szakmai beszélgetések valós kapcsolatot, összefüggést alkossanak a művészeti projektekkel, ezért a szakmai meghívottakat a kiválasztott művészeti projektekhez kapcsolódó tudományos területek szakemberek fogják alkotni (pl. a városi mezőgazdálkodás, erdő- és vízgazdálkodás, környezetvédelem, humánökológia területéről).

Szimpóziumunkat kétnyelvűnek tervezzük, magyar-angol tolmácsolással. Hosszabbtávon szeretnénk hangsúlyosabban nemzetközivé szélesíteni a rendezvényt, bevonva a környezeti problémák iránt elkötelezett művészet és tudományok mind hazai, mind nemzetközi képviselőit.

A fotók Bubla Éva Lélegzésre kijelölt hely c. projektjéből származnak (Festival Giornate del Respiro, Fluminimaggiore, Szardínia, 2021. június)