porno izle

PLACCC_Base / L5PG5F – Placcc pop-up

Helyszín: 1075 Budapest, Király u. 25.

Nyitva tartás: 2017. szeptember 19. és 23.  naponta 15.00-19.00 között

A PLACCC City Conversation programsorozat ideje alatt, 2017. szeptember 19. és 23. között ideiglenes
bázisunk nyitva áll az érdeklődők előtt. A Placcc Base-t a Király u. 25. számban található üresen álló
bolthelyiségben rendeztük be, amely egy korábbi fesztiválunk alkalmával egy rendhagyó színházi
előadásunknak adott helyet. A Placcc Base 5 napon keresztül találkozóhelyként és információs pontként,
ideiglenes kiállítótérként működik.

Installáció: Studio Nomad
Kiállítás: Turós Balázs és Sivák Zsófia, MOME
Kurátor: Kenéz Réka
Helyszín: 1075 Budapest, Király u. 25.
Megnyitó: 2017. szeptember 20. 20.00
Megnyitja: Kenéz Réka, a pop-up kurátora
Közreműködik: Olteán Viktória, ének
A pop-up megtekinthető: 2017. szeptember 21-23. 15.00-19.00

///

KIÁLLÍTÁS
L5PG5F – Placcc pop-up
Vidék a városban, fiatal művészek fotókiállítása a Placcc Base-ben.
A Placcc fontos missziója, hogy fiatal művészeknek lehetőséget és teret adjon a bemutatkozásra.
E tér ez esetben ideiglenes bázisunk a Király utca 25-ben, a kiállítók pedig Turós Balázs és Sivák
Zsófia fotóművészek.
Turós Balázs és Sivák Zsófia 2017-ben végeztek a MOME fotográfia MA és BA szakán.
Diplomamunkájukban a vidéken élő családok mindennapjait dokumentálták. Míg Zsófi nem mint
voyeur, hanem a csoport integrálódott tagjaként mutatja be a családok életkörülményeit, addig
Balázs mintegy külső szemlélő szemszögéből figyeli meg mindennapjaikat és sokszor az
ingoványos jövőképüket.

Sivák Zsófia Kerecsendről származik. Majd Budapestre költözése után sokáig élt benne a vidéki vs
városi közti ellentét érzése. Ez az identitáskeresés is hozzájárult ahhoz, hogy más szemmel
tekintsen az otthonára, a falujára. A Kerecsenden lévő elszeparált cigánytelepről készült
fotósorozata (amelyet a Magyar Sajtófotó Pályázaton két díjjal is jutalmaztak) a „Józsiék” címet
viseli. Kerecsend romák lakta része szinte falu a faluban, olyannyira elszigetelt területet, hogy
Zsófira kívülállónak tekintettek, mindaddig, amíg ő be nem csatlakozott az ott élő családok
mindennapjaiba. Velük kelt, velük ünnepelt, és nem kívülállóként, hanem szinte családtagjukként
örökítette meg a roma lakosok mindennapjait.

Turós Balázs sorozatával a magyar vidék perifériára szorult területeit vizsgálja. Érdeklődésének
középpontjában a vidék változásai és lehetséges perspektívái állnak. Egyrészről személyes
gyerekkori élményei adnak viszonyítási alapot, másrészről az elmúlt két év során jelentős időt
töltött Észak-Kelet Magyarországon, ahol személyesen is szembesült a statisztikák vészjósló
adataival. A fiatalok közül, aki csak teheti, elhagyja ezeket az országrészeket, akik maradnak, azok
gyakran jövőkép nélkül várják a közmunka program megkezdéséhez szükséges életkort. A
kialakult helyzet súlyosságához képest, a leszakadó régiók problémája nem kap kellő figyelmet,
sem a politika, sem pedig a társadalom irányából.

///

INSTALLÁCIÓ
Studio Nomad: Légből szőtt gubó
A Studio Nomad installációja a Placcc City Conversations programsorozat felkérésére, kifejezetten
az ideiglenes bázis terébe készült.
Az installáció anyaghasználatával és ready-made megjelenésével az esemény ideiglenes jellegét
erősíti. A szilárd anyagok és a levegővel töltött derengő puha testek kontrasztja  különleges
hangulattal tölti meg a teret.
A Studio Nomad három fiatal alkotóból (Pásztor Bence, Pongor Soma és Tarcali Dávid) áll.
Munkájukban gyakran használnak eltérő művészeti formákat egymás erősítésére. Több alkotásuk
is közösség bevonásával vagy közösség számára készült, a kisebb csoporttól kezdve a köztéri
installációig. Ezek során a legfontosabb kérdés, hogy a használat során mennyire érvényesülhet a
tervezési koncepció, illetve mennyire lehet direkt egy alkotás tartalma ahhoz, hogy valódi
interaktivitást váltson ki.
A Placcc az elmúlt években több alkalommal is dolgozott együtt a Studio Nomaddal.

Programok