porno izle

PLACCC Dance

A járványhelyzethez alkalmazkodva, a fesztivállal közreműködő alkotók kreativitásának és innovativitásának köszönhetően 2021 nyár elején olyan köztéri táncelőadásokkal jelentkezünk, amelyek során kiemelt hangsúlyt fektetünk a művészek és közönségünk biztonságára.

Időpont: 2021. május 28. – július 2. 

A 2008 óta évente megrendezett fesztivál programjába 2012-től kezdve egyre gyakrabban hívunk meg táncprodukciókat, mivel úgy tapasztaljuk, hogy a koreo-gráfusok és táncművészek szívesen és nagy kreativitással használják ki a köztéri és hely-specifikus alkotásban rejlő lehetőségeket.
A PLACCC Dance projektjeit különböző mértékben a jelenlegi helyzet ihletett, s a művészek a biztonságos távolságtartás követelményét nem akadályként, hanem lehetőségként felfogva hoztak létre alkotásokat.

A köztéri táncprodukciókat bemutató mini-fesztiválunk keretében kizárólag magyar alkotókat hívtunk meg, mivel – a Placcc erőteljes nemzetközi fókusza ellenére – a tavalyi évhez hasonlóan idén is fontosnak érezzük, hogy a hazai független művészeket támogassuk megbízások útján.  
Másfelől rendkívül fontosnak tartottuk, hogy olyan alkotók és kollektívák mellett, akik már hosszabb ideje dolgoznak közéren, olyan művészeket is meghívjunk, akik esetleg első alkalommal vállalkoznak a színházterem elhagyására.

Mészáros Máté előadása, az A távolság mechanikája a térrel való kísérletezésen alapul, s az eredetileg is rendhagyó helyszínre, a Nemzeti Táncszínház előterébe készült előadásnak a Placcc Dance keretében – a tervek szerint – egy köztérre adaptált, „Covid-biztos” verziója látható: az előadást meghatározó mozdulatsorokat a köztéren megtalálható piktogramok segítségével maguk a „közönség” tagjai hajthatják végre önállóan, így az aktív nézői szerepből kvázi előadói szerepbe lépve.

Hasonló stratégiát választott Stern Lili fiatal koreográfus, amikor a részvételi táncelőadásnak megálmodott NOWstalgyc. produkcióját podcast formájában teszi elérhetővé közönsége számára, hogy a nézők önállóan járhassák be az bemutató helyszíneként szolgáló köztéri területet. A NOWSTALGY előadás egyszerre beavatási és elengedési rítus, ahol az egyén lehetőséget kap arra, hogy akár egyedül, akár másokkal tapasztalja meg a körülötte lévő természetet és embereket, mindezt egy mediátor vezetésével, néhol segítségével. Az előadás a Bethlen Téri Színházzal együttműködésben jön létre.

Horváth Brigitta Franciaországban élő magyar táncos és koreográfus Left behind c. produkciója a butoh-technikából és a ’third landscape’ (az ember által elhagyott és a természet által visszahódított területek) esztétikájából inspirálódik. A helyspecifikus táncelőadása az ember és természet kölcsönös kapcsolatának átalakulásával, az „elhagyatott” állapot, a hátrahagyottság jellemzőivel és a „szépség” fogalmának tágításával foglalkozik. Egy Covid-biztos verzió lehetőségét az észlelés aspektusával, a nézőponttal történő kísérletezésben látják az alkotók.

A Hollow művészcsoport (Szeri Viktor, Páll Tamás és Muskovics Gyula) Summit c. hibrid műfajú előadásának köztéri változata immerzív technológiákat, valamint a koreográfia, a szerepjáték és a költészet eszközeit alkalmazve egy bolygószintű esemény eljövetelét vizionálja, amely radikálisan megváltoztatja a Földön az életkörülményeket. A trió 2018 óta hoz létre világprototípusokat, hogy megkérdőjelezzék és átalakítsák a konszenzuális valóság uralkodó rendszereit. Interaktív előadásukban már a 2019-es premieren is a nézők orvosi védő maszkot viseltek, valamint a tér önkényesen kiválasztott pontjaira, „karanténokba” kényszerültek. A Summit mintha megjövendölte volna azt a bizonytalan és elkülönült létmódot, amellyel a Covid-19 kitörése óta világszerte szembesülünk. 

Thury Zita pályakezdő koreográfus művészi érdeklődésének középpontjában a művészet és társadalmi problémák egymásra hatásának kérdése áll, ezen belül is kiemelten foglalkoztatja a környezettudatosság jelensége, alkotói módszerét pedig a dokumentarista megközelítés jellemzi, ami Magyarországon a kortárs tánc berkeiben gyakorlatilag példa nélkülinek tekinthető. A Placcc Dance felkérése születő köztéri produkciójában adatokra, adatfeldolgozásra, továbbá interjúkra támaszkodó dramaturgiával és azzal organikus egységet alkotó mozgásvilággal kísérletezik. 

A Ziggurat Project Unplugged c. hibrid műfajú kültéri produkció inspirációja a sziklamászás, mint mozdulatról mozdulatra kidolgozott aprólékos koreográfia, így olyan mozgásformák születnek, amelyek a tánc és a mászás határán állnak, így nem csak műfaji határokat áthidaló, de szektorokon (művészet és sport) átívelő, formabontó előadás születik. Az első alkalommal a Placcc Dance keretében látható előadás különlegessége, hogy a közönség ezesetben nem mászóteremben, hanem a Kecske-hegy szikláin láthatja azt. A produkció a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett Staféta program keretében valósult meg.

A Placcc Dance programjainak helyszínei és pontos időpontjai május közepéig véglegesednek – a döntés során elsődleges kritériumként figyelembe véve az egészségügyi szempontból biztonságos megvalósítás szempontját.  

Támogatók: 
Nemzeti Kulturális Alap
NKA Imre Zoltán Program
Bethlen Téri Színház
Conseil Départemental de La Charente
Budapest Főváros Önkormányzat Staféta programja
In Situ (a Creative Europe program keretében)
Emberi Erőforrások Minisztériuma