porno izle

Kortmann Katalin – Katona Bálint – Kaprinyák András: FIREWORKS

A tűz megsemmisítő tulajdonságát az emberiség többféle módon használta és használja ki a mai napig. A szemét elégetésével a nem kívánatos felesleg látszólag eltűnhet, kezelhetőbb anyaggá alakulhat. Legalábbis látszólag. A szemét égetése energiává alakítható, de a szemétkezelés ezen módjáról megoszlanak a szakmai vélemények. A Sensing the City hívószavai – érzékszervi tapasztalás, környezettudatosság, interaktivitás, városi identitás, közös(ségi) térhasználat – a FIREWORKS alkotói számára azon folyamatok láthatóvá tételét jelenti, melyek a mindennapok során rejtve maradnak a városi emberek számára. 

A fővárosban keletkező szemét hatalmas mennyiségére adott szükségszerű válasz bemutatása a szemétégetőből közvetített vetítésekkel, képi világgal, hanggal, füsttel és ízlelés által jön létre. 
Az elképesztő mennyiségű szemét gigászi karmokkal való mozgatását és égetését látni engedő nagyméretű képsorok belvárosi környezetbe való helyezésével nem az amúgy lenyűgöző látvány esztétizálása a cél. A kommentár nélkül kiemelt folyamatok a kizökkentés lehetőségét teremthetik meg.

A látvány figyelemfelkeltő mivolta mellett-mögött olyan információval szolgál a napi szinten keletkező szemét mennyiségét illetően, amellyel a mindennapok során csak kevesen szembesülnek. 
A FIREWORKS munkával az alkotók célja nem az, hogy egy „ismeretterjesztő műsor” formájában mutassa be a tartalmat, hanem az első látásra talán meghatározhatatlan lényegű, de feltűnő vizuális tartalomként „lángol fel” Budapest egyes forgalmas pontjain. A képi világhoz Katona Bálint hangjátéka invitál közelebb.

Szeptember 2-án 19 órakor kezdődő beszélgetésen Kaprinyák András séf melléktermékekből készített vegán kóstolókkal várja az érdeklődőket a helyszínen, melyet a hulladékkezelés és a körkörös gazdaság témája mentén szerveződő beszélgetés követ.
Beszélgetőpartnerek: a Fireworks alkotói és Kanozsai Gábor, a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. körkörös hulladékgazdálkodási főosztályvezetője.
Moderátor: Lay Viktória, rádióműsor-szerkesztő, riporter

Külön köszönet: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság

Időpontok:
2021. szeptember 2-5. folyamatosan
Beszélgetés időpontja: 2021. szeptember 2. 19.00

Helyszín: 1093 Budapest, Lónyay u. 24.

Ingyenes program.