porno izle

Grélinger Ágnes: With open doors to spaces without walls

Hogyan alakíthatjuk át a közteret, egy hely testét, az ott mozgó, létező testeket, a hozzájuk való viszonyunkat?

Mi szükséges ahhoz, hogy egy másfajta figyelem váljon elérhetővé? 

Grélinger Ágnes eredetileg a BME-n végzett városfejlesztés szakon, majd a koppenhágai The Danish National School of Performing Arts-on tanult táncosnak és koreográfusnak, ahol érdeklődése a test, fenntarthatóság, gyógyítás és empowerment kapcsolatának kutatása felé fordult.

Nem véletlen tehát, hogy a With open doors to spaces without walls c. köztéri részvételi előadás a “hely teste” és a saját testünk között von párhuzamot.

Kiindulópontja, hogy az a mód, ahogy egy térhez, a környezetünkhöz viszonyulunk, ahogyan “gondoskodunk” róla, visszatükrözi azt, ahogyan saját magunkhoz viszonyulunk.

“Mivel jelenleg a ‘gyógyítás’ fontos témává vált a saját életemben, ezért a projektnek is fontos aspektusát jelenti. Ha testeket nézzük, akár sejtszinten, akár társadalmi csoportok szintjén, akár a város vagy a bolygó szintjén – ezek a testek valójában hologramok, vagyis a részben benne rejlik az információ az egészről; így az egyes elemek, részek megtisztítása az egész megtisztítását is jelenti. Az előadáson keresztül arra keresem a választ, hogyan lehet a megbomlott kommunikációs csatornákat összehangba hozni, mik azok az elemek, amik megrekedtek a rendszerben, hogyan lehet azokat felszínre hozni és elengedni, hogy a helyükön új dolgok születhessenek. Ebben a folyamatban rendkívül lényeges a figyelem és a törődés, hiszen – ahogy akár olyan egymástól távol eső megközelítések, mint a kvantumfizika és a tudatalapú gyógyítási technika, a BodyTalk is feltételezik – ‘a megfigyelés már maga a változás’, és a megfigyelést egészíti ki a törődés szándéka, ami előrevetít valami újat, mást.”    

With open doors to spaces without walls egy performatív térfoglalás, amely a résztvevők aktív közreműködésével kérdőjelezi meg a köztérhez való kapcsolódásunkat, az íratlan szabályokat, a testbe ágyazott hiedelmeinket és mozgásmintáinkat. Alkalom arra, hogy megfigyeljük, hogyan mozgat bennünket a kontextus, amiben éppen jelen vagyunk. Lehetőség arra, hogy újradefiniáljuk, hogyan lehet “egyedül-együtt” lenni, és újrarajzoljuk társadalmi koreográfiáinkat.

Alkotó: Grélinger Ágnes
Külön köszönet: 
Luiza Moraes és Trömböczky Napsugár
Petrányi Luca
Kalliopi Siganou
Den Danske Scenekunstskole
Svung Kutatócsoport: https://svungresearch.hu/

Időpont: 2023. május 31. 18.00
Találkozópont: az ELTE Bölcsészettudomány Kar párjának kapujában, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4.

Ingyenes program, de előzetes regisztrációhoz kötött.
Regisztráció ITT

Köszönet a segítségért az ELTE Állam- és Jogtudományi Karnak!