AKTUÁLIS

PROGRAMMM

JEGYEK

TÁMOGATÓK

RÓLUNK

NEMZETKÖZI

ARCHÍV

KONTAKT

VISSZA A FŐOLDALRA

Studio B: Plan B

2019. szeptember 20-28.
Studio B (MOME Építészeti Intézet): Plan B
helyszín: Népsziget, Kabin Bár mellett

Az installáció természet és ember disztópikus kapcsolatának vízióját tárja fel. E disztópia egy olyan állapotot vetít előre, ahol az ember által leigázott természet már csak bekeretezve látható, ahol kizárólag az emberi faj túléléséhez nélkülözhetetlen fajok maradtak fenn. A többi – pótolható – faj kihalt vagy skanzenbe került kiállítási tárgyként – megfosztva a természetben korábban betöltött szerepétől és funkciójától.
E disztópia rövid időn belül realitássá válik, univerzumunk elpusztulásának visszafordíthatatlan folyamata már elkezdődött. A tengerszint emelkedésével Terschelling szigete abban a formájában, ahogy most ismerjük, hamarosan el fog tűnni – számos más szigettel és világunk más részeivel együtt. Ha egy archívumba zárnánk Terschelling létezésének gondosan őrzött részleteit, mik kerülnének oda? Tárgyak? Emlékek? Hangok és dialektusok? Élőlények, flóra és fauna? Installációnk e kérdésekre kísérel meg választ adni.
A tutaj a vizek meghódításának legegyszerűbb és legősibb módja. A tutaj egyszersmind úszó háznak is tekinthető, hiszen utasai életük minden aspektusát egy lapos deszka apró menedékében kénytelenek magukkal szállítani. Az alkotófolyamat során fontos inspirációt jelentett számunkra, hogy megtaláljuk Terschelling absztrakt tutajait.
Bőr. Egyes elméletek szerint egy “élő” épület három elemből áll: csontváz (struktúra), izom (belső terek) és bőr (homlokzat). Ha a bőr lassan eltűnik, egyre inkább átlátunk rajta, egész az épület legbelsejéig, míg a bőr teljesen fel nem oldódik, és az épület megszűnik élőnek lenni. A tutajaink – áttetsző bőrükkel – az élő létezés e keskeny mezsgyéjén találhatók.
Szekértábor és erőd. Egy ideiglenes közösség együtt táborozik le szekereivel az úton, hogy egy éjszakára erődítményt és telepet alkosson. Az erdő mélyén rejtőző úszó házak is ezt az analógiát követik: erősebb és biztonságosabb egységet alkotnak együtt, mint ha több, kisebb egységekként sodródnának.
A lámpák mindannyiunk észrevételen társai, amelyek akár generációkon keresztül elkísérnek egy-egy családot. Egyes lámpákat magunkkal vihetünk, hogy az irányt mutassák az utunkon, mások pedig az ágyunk mellett őrzik az álmunkat. A helyi lakosok emlékezetekének jelképeként összegyűjtöttünk 11 rendkívül különböző és sokat használt lámpát a szigetről, hogy bevilágítsanak egy-egy tutajt.
Hangok. Ember készítette helyek, tárgyak és események hangjai visszhangoznak szüntelenül, ahogy végigsétálunk az úszó házak között: egy templomi szertartás, a kocsmában győzelmét ünneplő focicsapat, a buszsofőr hangja, ahogy a Terschelling-i megállóik neveit sorolja, vagy akár egy helyi élelmiszerbolt hangzavara…

Studio B
A Studio B a MOME Építészeti Intézete mellett Baló Dániel és Bene Tamás vezetésével működő stúdió. A stúdió keretében szervezett szemináriumok, előadások, workshopok és kurzusok a napjainkban divatossá vált “tértervezés”??? (“spatial design”) fogalma köré rendeződnek, s főként a természet és ember kapcsolata felől közelítik meg azt. A stúdió arra igyekszik bátorítani a diákokat, hogy az építészet szigorú formáitól, szabályaitól és funkcionalitásától elszakadva absztrakt ötleteket, gondolatokat és – ami legfontosabb – állításokat fogalmazzanak meg felhasználva, ugyanakkor átalakítva az építészhallgatóként rendelkezésükre álló eszközöket.

Az installáció a hollandiai Oerol Festival és a budapesti Placcc Fesztivál együttműködésében, a LAND (Land stewards AND artists) project részeként valósult meg. A LAND projektet az Európai Unió Kreatív Európa Programja támogatja.

Oktatók: Baló Dániel László, Bene Tamás
Hallgatók: Domokos Kázmér, Dresch Katalin Anna, Fazakas Imola Erzsébet, Fodor Zsófia, Hegyi Fanni, Heim Lehel, Krusinszky Kitti, Pintér Sára Lilla, Sebestyén Noémi Éva, Técsi Zita Mária, Zachár Dorottya
Hegesztők: Galbács Márton, Bene Márton, Vujovits András, Jurasics László
Projekt koordinátor: Nánay Fanni
Külön köszönet: Marelie van Rongen, Kees Lesuis, Siart Smit, Marin de Boer, Káldy Gergely, Orr Péter, István Gergely

Szponzorok:
KÖNIGFRANKSTAHL
KRINNER EXPERT
BRENNENSTUHL
IRON TRADE HAVELLANT
JAF HOLZ UNGARN
AMP – Architecture Masterprize
FELLPACK
Magyarország Hollandiai Nagykövetsége

///

20th-28th September 2019
Studio B / Moholy-Nagy University of Art and Design Budapest: Plan B
Location: Népsziget, Kabin Bár mellett

The installation unfolds a dystopian vision of the relationship between nature and men. The core of this dystopia depicts a state where nature is conquered by humans, existing only as a framed phenomenon, where the only species that survive are the ones that are indispensable for the existence of the human species. Everything else that is replaceable is either extinct or part of a skansen as an exhibition item – deprived from its former role or function in nature.
This dystopia is fast becoming reality, the irreversible process of the destruction of parts of our universe is upon us. Due to rising sea levels Terschelling as we know it will soon disappear along many other islands and places of our world. If an archive was built to store some carefully chosen fragments of the existence of Terschelling what would it contain? Objects? Memories? Sounds or dialects? Living creatures, flora and fauna? To accompany the installation which is an attempt of finding an answer to these questions, let a few words stand here as guidance:
A Raft is the simplest and most ancient way to conquer water. They are also floating houses as the crew has to carry every aspect of their lives with them in a tiny shed on a flat deck. This was an important source of inspiration for us throughout the process: to create the abstract rafts of Terschelling.
Skin. Some theories say that a building that is “alive” consists of three elements: skeleton (structure), muscle (inside space) and skin (facade). If the skin starts to disappear we see through, right inside the core until the skin dissolves entirely and the building is not alive anymore. Our rafts with their transparent skin stand on this narrow edge of being alive.
Wagon train, camp and fort. A temporary community on the road joining their individual wagons to form a one-night fortification and colony. These floating houses in the forest follow the same analogy forming one stronger and safer unit from several smaller ones.
A lamp is an unnoticed companion of all of us, some lamps accompany a family life through generations, some of them are portable so we can carry light with us to enlighten our journey, some of them stand next to us while we sleep. As a memorabilia of locals we collected 11 unique and much used lamps from the island and placed one in each raft.
Sounds of manmade places, objects and events are constantly echoing as one walks among the floating houses: a church ceremony, a soccer team drinking in a bar, a bus drive through Terscelling or even sounds of a local supermarket to mention a few.

Studio B
Studio B is a satellite studio at the Institute of Architecture, MOME led by Daniel Laszlo Balo and Tamas Bene. The studio consists of seminars, lectures, workshops and courses which revolve around the nowadays fashionable expression “spatial design” mostly from the perspective of the relation between nature and humans. The aim of the studio is to detach students from the strict forms, rules and functionality of architecture and encourage them to express abstract ideas, thoughts and – most importantly – statements, using as well as transforming and adapting their existing toolset as architecture students.
The installation has been realised as a collaboration between Oerol Festival (NL) and PLACCC Festvial (HU) as part of the LAND (Land stewards AND artists) project. LAND project is co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.

Professors: Daniel Laszlo Balo, Tamás Bene
Students: Domokos Kázmér, Dresch Katalin Anna, Fazakas Imola Erzsébet, Fodor Zsófia, Hegyi Fanni, Heim Lehel, Krusinszky Kitti, Pintér Sára Lilla, Sebestyén Noémi Éva, Técsi Zita Mária, Zachár Dorottya
Welding team: Galbács Márton, Bene Márton, Vujovits András, Jurasics László
Project Coordinator: Fanni Nánay
Special thanks: Marelie van Rongen, Kees Lesuis, Siart Smit, Marin de Boer, Káldy Gergely, Orr Péter, István Gergely

Sponsors:
KÖNIGFRANKSTAHL
KRINNER EXPERT
BRENNENSTUHL
IRON TRADE HAVELLANT
JAF HOLZ UNGARN
AMP – Architecture Masterprize
FELLPACK
Embassy of Hungary the Hague