ARTOPOLIS

Az Artopolis Egyesület 2008-ban jött létre, fő küldetése a rendhagyó helyszíneken létrejövő alkotások, a helyszínspecifikus művészeti törekvések magyarországi népszerűsítése és inspirálása.

Az Artopolis tevékenysége két alappilléren nyugszik; egyfelől az egyesület szervezi a PLACCC Fesztivált, amely a művészet hagyományos helyszínei kívül születő művészeti alkotásokat promotálja, másfelől pedig intenzíven segítjük az ezen a téren dolgozó (főleg fiatal) hazai művészeket.

A PLACCC Fesztivál 2008-ban indult útjára, s elsődleges célja a köztéri és helyszínspecifikus művészetek magyarországi népszerűsítése, valamint hazai művészek e műfajban való alkotásra ösztönzése.
A fesztivál programjában szereplő művészeti projektek kilépnek a színházépületből, a galériákból és a koncerttermekből, s a helyszínt alkotóelvvé emelik. A művészek a rendhagyó helyszínt – természeti területet, városi közteret, épületet stb. – kiindulópontként kezelik, s az alkotás során kihasználják annak adottságait és jelentéseit. A művekben összetett módon rakódnak egymásra a történelmi és kortárs utalások, a helyszínbe ágyazott történetek, mítoszok, emlékek. Azáltal, hogy az alkotások köztereken valósulnak meg, megváltoztatják a nézői attitűdöt is, megfosztják a kortárs művészetet elitista jellegétől.
Fesztiválunkra igyekszünk a legkülönbözőbb művészeti ágak képviselőit (színház, tánc, zene, film, képzőművészet, design, építészet) meghívni, e multidiszciplinaritás inspirálóan hat az alkotókra, ugyanakkor a programok különböző érdeklődésű befogadókat érnek el. A programban minden évben szerepelnek külföldi meghívott produkciók, magyar alkotók részvételével megvalósuló nemzetközi koprodukciók, valamint hazai művészeknek kifejezetten a PLACCC felkérésére és támogatásával születő alkotásai. A művek gyakran bevonják a helyi lakosságot is, erősen építenek a lokális közösségek részvételére.

Az egyesületünk másik fontos alapelve, hogy törekszünk a fiatal magyar művészek inspirálásra és támogatására, akár önálló alkotások létrehozására történő megbízással, akár külföldi művészekkel való együttműködés, közös műhelymunka lehetőségének megteremtésével.